Industri nyheder

Bilnøglens sammensætning dele

2022-01-07
Systemet afbilnøglenbestår hovedsageligt af sender og modtager.

Sender afbilnøglen: den er sammensat af sendekontakt, sendeantenne (tastatur), integreret kredsløb osv. Den indeholder identifikationskodelagerkredsløb og amplitudemodulationskredsløb, og et lithiumbatteri af knaptype er installeret på den modsatte side af kredsløbet. Sendefrekvensen vælges i henhold til brugerlandets radiostandard, og transmissionskontakten sender signalet, hver gang der trykkes på knappen.

Modtager afbilnøglen: efter at senderen har udsendt identifikationskoden ved hjælp af kortbølgemodulation, modtager den den gennem køretøjets kortbølgeantenne, demodulerer den ved at bruge distributørens kortbølge højfrekvente forstærkningsprocessor ind i modtagerens elektroniske kontrolenhed, og sammenligner den med identifikationskoden for den demodulerede enhed; Hvis koden er korrekt, skal du gå ind i styrekredsløbet og få aktuatoren til at fungere.