Industri nyheder

Billåsens hovedfunktion

2022-01-14
1)(billås)Når den centrale kontrolfører låser døren omkring sig, låses andre døre samtidigt. Føreren kan åbne hver dør på samme tid gennem dørlåsekontakten eller åbne en dør alene.

(2)(billås)Hastighedskontrol når kørehastigheden når en vis værdi, kan hver dør låse sig selv.

(3)(billås)Styr andre døre uafhængigt undtagen førerdøren, og indstil en separat fjederlåskontakt til uafhængigt at styre åbning og låsning af en dør.

car lock